Home Kunst in Beeld Waarom een directiebeoordeling ISO 9001?

Waarom een directiebeoordeling ISO 9001?

Door admin

De periodieke directiebeoordeling is één van de meest belangrijke onderdelen binnen het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem. Vaak wordt er gedacht dat je met de directiebeoordeling de prestaties van de directie beoordeeld, maar dit is niet zo. Waar het dan wel op gaat lees je in dit artikel. 

Wat is de directiebeoordeling ISO 9001?

Bij de directiebeoordeling ISO 9001 gaat het om het beoordelen van de presentaties van de organisatie waarbij de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem goed wordt bekeken. De directie voert deze beoordeling uit. De ISO 9001 schrijft voor dat de directie van een organisatie leiderschap en betrokkenheid moet laten zien met betrekking tot het kwaliteitsmanagementsysteem. Dit is logisch, want de directie bepaald ook de missie en visie van de organisatie. Ook bepaald de directie het kwaliteitsmanagementsysteem wat op de missie en visie aan moet sluiten. Daarnaast is betrokkenheid van de directie bij ISO 9001 belangrijk, zonder betrokkenheid kan een externe audit jouw organisatie niet beoordelen. 

De betrokkenheid van de directie

Om de betrokkenheid van de directie te vergroten, is de directie verantwoordelijk voor de verplicht uit te voeren directiebeoordeling. Bij deze beoordeling stelt het hoogste management van de organisatie vast of datgene dat voor de organisatie is bedacht in de praktijk ook echt werkt. In andere woorden is dit of ze door middel van kwaliteitsmanagement gestelde doelen gaan behalen. Na aanleiding van de ISO 9001 directiebeoordeling worden en in de organisatie besluiten genomen die leiden tot verdere verbeteringen die zorgen dat de organisatie nog beter gaat functioneren.

Ook interessant!